historie mikroregionu Hlinecko

Historie našeho regionu nejsou jen prastaré hrady, jejich zříceniny nebo šlechtická sídla. K Vysočině od pradávna patřilo zemědělství a řemesla a proto snad v každé vesničce nalezneme roubené chalupy nebo selská stavení. Na následujících stránkách byly poskládány úlomky historie kraje v okolí městečka Hlinska. Naleznete zde vyprávění o lidových zvycích na Hlinecku a o životě místních obyvatel v minulém století. Průvodce po historických památkách okolních okresů vám představí známé i méně známé zámečky, hrady a zříceniny. V okolí Hlinska naleznete i mnoho ukázek lidové architektury v podobě původních chalup a roubených stavení.

 

 

BETLÉM Hlinsko - Původně městská čtvrť, kde v roubených domcích žili na počátku minulého století hlineční řemeslníci.

 

 

 

VESELÝ KOPEC - Veselý Kopec tvoří hlavní skupinu Souboru lidových staveb a řemesel Vysočina, ve kterém jsou uchovány ukázky typických zemědělských staveb

 

 

 

SVOBODNÉ HAMRY - Osada vznikla v 15. století kolem železného hamru, kde se do konce 17. století vyrábělo železo z okolních rud.

 

 

 

DŘEVÍKOV - Severně od návsi stával panský dvůr s pivovárkem, chalupy poddaných obklopovaly náves, kterou procházela rušná cesta na Moravu.

 

 

 

MOŽDĚNICE - Obec se připomíná od patnáctého století. Bývala pod správou velkostatku Lipka, později panství Nasavrky, jako osada drobných rolníků, lesních a rybničních dělníků a řemeslníků.

 

    Možděnice Dřevíkov Svobodné Hamry Veselý Kopec Betlém Hlinsko

 

Betlém Hlinsko
Přímo v centru mikroregionu Hlinecko - ve městě Hlinsku leží soubor lidových staveb Betlém. Původně městská čtvrť, kde v roubených domcích žili na počátku minulého století hlineční řemeslníci.