historie mikroregionu Hlinecko

Historie našeho regionu nejsou jen prastaré hrady, jejich zříceniny nebo šlechtická sídla. K Vysočině od pradávna patřilo zemědělství a řemesla a proto snad v každé vesničce nalezneme roubené chalupy nebo selská stavení. Na následujících stránkách byly poskládány úlomky historie kraje v okolí městečka Hlinska. Naleznete zde vyprávění o lidových zvycích na Hlinecku a o životě místních obyvatel v minulém století. Průvodce po historických památkách okolních okresů vám představí známé i méně známé zámečky, hrady a zříceniny. V okolí Hlinska naleznete i mnoho ukázek lidové architektury v podobě původních chalup a roubených stavení.

 

  ZIMA

4.prosinec    sv. Barbora
6.prosinec    sv. Mikuláše
13.prosinec    sv. Lucie
24.prosinec    Štedrý den
25.prosinec    Boží hod vánoční
26.prosinec    sv. Štepán
28.prosinec    sv. Mláďátka
31.prosinec    sv. Silvestr
1.leden   Nový rok
6.leden   Tři králové
2.únor    Hromnice
3.únor    sv. Blažej 
 5.únor    sv. Agáta, Háta 
6.únor    sv. Dorota 
masopust    Tučný čtvrtek
masopust    Masopustní neděle - ostatky
masopust    Masopustní pondělí
masopust    Masopustní obchuzka
masopust    Popeleční středa
masopust    Černá neděle 
24.únor    sv. Matěj 

 

 

  JARO

masopust     Pražná neděle
masopust     Kejchavná neděle
12.březen    sv. Řehoř 
masopust     Družebná neděle
masopust     Smrtná neděle
Velikonoce     Sazometná středa
Velikonoce     Zelený čtvrtek
Velikonoce     Velký pátek
Velikonoce     Bílá sobota
Velikonoce     Květná neděle
Velikonoce     Boží hod velikonoční  
Velikonoce    Červené pondělí velikonoční
24.duben    sv. Jiří 
1.květen    sv. Filip a Jakub - pálení čarodějnic 
8.květen    sv. Stanislav 
pouť     Boží hod svatodušní
pouť     sv. Jan Nepomucký - pouť
25.květen    sv. Urban 

 

 

  LÉTO

24.červen    sv. Jan Křtitel svatojánské ohně
13.červenec    sv. Markéta
25.červenec    sv. Jakub
30.červenec    sv. Abdon
 15.srpen    Nanebevzetí Panny Marie - obžínky

 

 

  PODZIM

8. září    Narození Panny Marie - posvícení
posvícení    mladé posvícení
posvícení    posvícenská dorážka 
1.listopad   Všichni svatí
2.listopad    Dušičky 
11.listopad   sv. Martin
25.listopad   sv. Kateřina
30.listopad   sv. Ondřej  -  přástky

 
 

2.února jsou Hromnice

Čtyřicet dní po Božím hodu vánočním se 2. února v chrámech světily svíce hromničky, proto se tomuto svátku říká Hromnice. Věřící slavili svátek Obětování Páně ( dnes Uvedení Páně do chrámu). V liturgii této slavnosti symbolizují svíce “světlo k osvícení národů”, tedy Krista. Lidé zapalovali hromničky při bouřce, nebo když někdo v domě zemřel. Světlo svíce mělo provázet umírajícího na cestě do věčnosti...
 
více informací